Halamid-D

€ 4,75
Artikelnummer: 0105293585

Voor het ontsmetten van voliéres, hokken, kooien, kennels en andere verblijfsplaatsen van sierpluimveel, siervogels, knaagdieren, honden, katten en alle anders huisdieren.

Het vertouwende wapen tegen de onzichtbare vijand van uw huisdier.

Gebruiksaanwijzing

Algemeen
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen.
Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water
verwijderen.
Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de
inwerkingstijd nat blijven.
Indien het middel verspoten wordt, dient dit te geschieden onder lage druk en met een grove
druppel.
Bij regelmatig gebruik op vloeren en wanden moet worden voorkomen dat hierop een
ingedroogd laagje van het middel ontstaat. Geadviseerd wordt het oppervlak na de
inwerkingstijd met water na te spoelen.
Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren, de grondstoffen hiervoor,
dieren en personen in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon
water te worden nagespoeld.

Toepassingsgebieden en doseringen
1.1 Dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten
De minimale inwerkingstijd is 20 minuten.
De gebruiksconcentratie bedraagt 1% (10 ml. per liter water). Het middel is onder
laboratoriumomstandigheden in een concentratie van 1,5% en bij een minimale
inwerkingstijd van 5 minuten werkzaam gebleken tegen virus van de ziekte van Aujeszky
en tegen klassieke varkenspestvirus en in een concentratie van 2% en bij een minimale
inwerkingstijd van 5 minuten tegen mond- en klauwzeervirus en Afrikaanse
varkenspestvirus.
pag. 2 van 2
Ingeval van uitbraak van klassieke en Afrikaanse varkenspest en van mond- en klauwzeer
kan de Veterinaire Dienst het dan te gebruiken middel aanwijzen.

1.2 Transportmiddelen voor dieren
De minimale inwerkingstijd is 20 minuten.
De gebruiksconcentratie bedraagt 2% (20 ml. per liter water).

1.3 Oppervlakken van schoeisel en gereedschappen die in dierenverblijfplaatsen en
bijbehorende ruimten worden gebruikt.

Schoeisel:
Buitenkant laarzen reinigen na terugkeer uit de stal. Van te ontsmetten schoeisel eerst vuil
verwijderen. Schoeisel tenminste 20 minuten in de ontsmettingsbak met een
gebruiksoplossing van 2% (20 gram van het middel in 1 liter water) houden en vervolgens
aan de lucht laten drogen. Afhankelijk van de vervuiling dient de ontsmettingsoplossing
tensminste elke week te worden ververst.

Gereedschappen:

Toepassen in een concentratie van 1% (100 gram in 10 liter water) door middel van spuiten
of borstelen. Laat deze oplossing 10 tot 15 minuten inwerken. Geadviseerd wordt het
oppervlak na de inwerkingstijd met water na te spoelen.

Contra-indicatie

  • Het middel wordt onwerkzaam in alkalisch milieu.
  • Verneveling van het middel is niet toegestaan.
  • Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
  • Overtollige vloeistof mag niet worden geloosd op oppervlaktewater.

Productspecificatie

Inhoud: 50 gr

EAN: 2201052935854